Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2017 07:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/01/2017 16:19

Tâm còn thủ, xả, chẳng tuỳ duyên
Lựa chọn nợ kia cũng ý thiền
Triệt quán tâm không ly tứ vọng
Bất tư, bất nghị, đạo uyên nguyên


Nguồn: Thích Tịnh Niệm, Đạo và đời (thơ), NXB Thời đại, 2014