Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2017 20:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/01/2017 16:27

Giải thoát lo chi việc đất trời
Tự mình cất bước bạn trùng khơi
Nhục vinh, hoạ phúc, không ràng buộc
Danh lợi thăng trầm chẳng lả lơi

Thiện ý như như không thuận nghịch
Phật tâm niệm niệm chẳng hằng lơi
Nằm, ngồi, đi, đứng không xa đạo
Vô sự lo chi việc đất trời


Nguồn: Thích Tịnh Niệm, Đạo và đời (thơ), NXB Thời đại, 2014