Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (226 bài thơ)
Tạo ngày 07/11/2016 20:25 bởi hongha83
Thích Tấn Đạt (1955-) thế danh Trần Văn Anh, chưa rõ quê quán, nơi sinh. Ông là tu sĩ Phật giáo, hiện là Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Phó Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức 2 lớp Đào tạo Cao Trung cấp Giảng sư, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiện Tài, Trụ trì chùa Hoà Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Ông có thơ đăng trên một số ấn phẩm và tạp chí Phật giáo.