Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2019 21:43

Dù đã gặp qua lắm cụ già
Ai hay mai đó cụ là ta?
Vẫn lo xuôi ngược đời cơm áo
Linh hồn hoang phế cõi tha ma...

Dù đã thấy nhiều những nạn tai
‘’Chuyện ấy... đời ta sẽ đứng ngoài...‘’
Say sưa tạo ác quên hành thiện
Bất chợt tai ương đến thở dài...

Dù biết chung quanh lắm khổ, buồn
Ái tình, danh, lợi mãi tơ vương
Bôn ba, tất bật quên nhìn lại
Những kẻ về không ở cuối đường.

Dù thấy bao nhiêu kẻ chết rồi
‘’Mình không như thế, chuyện.. xa xôi!!‘’
Chẳng một ai tin mình sẽ chết
Bất chợt vô thường sóng cuốn trôi.

- Ai đã thấy, nghe, biết cả rồi
Thì về, kẻo muộn bóng chiều rơi
Mồ hoang lắm kẻ còn xanh tóc
Bận lòng chi nữa... dã tràng ơi!


Nguồn: Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, An nhiên giữa những thăng trầm, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2019