Phần I - Quá cảnh trần gian

Phần II - Bên đời mưa nắng

Phần III - Sống, thương hết dạ lúc này