Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2017 14:58

Cúi lạy Quy Ngưỡng tổ phong
Chúng sinh đời mạt một lòng kính ghi
Nhà mộng thân huyễn sá gì
Không trung vật sắc có chi lâu bền

Đời này chẳng gắng tiến lên
Kiếp sau luống những bập bềnh đó đây
Ra vào thay đổi đổi thay
Xuống lên mấy độ biết ngày nào yên

Luân hồi ba cõi triền miên
Hiện giờ giải quyết hết phiền hết mang
Ham chi lý sự thế gian
Ấm duyên oan kết rộn ràng xiết bao

Sinh ra già chết lao xao
Thử xem xuôi ngược chừng nao có gì
Mê lầm gốc bởi từ mi
Mắc vòng tăm tối chính mi dọn đường

Sao không thức tỉnh lo lường
Phút giây đâu hẹn vô thường tên bay
Trôi suông qua mất thời nay
Về sau hối hận chỉ hoài công thôi

Mịt mờ thêm nỗi đắp bồi
Bởi do sáu giặc kéo lôi dặm trường
Tới lui sáu nẻo thê lương
Ngổn ngang ba cõi dạ thường đắng cay

Minh sư sớm hỏi mới hay
Gần người cao đức do lai mới rành
Thân tâm quyết đẵn ngọn ngành
Vút trên nguy khốn tranh vanh một đường

Việc đời trôi nổi lẽ thường
Các duyên há lại chắn đường ta ư
Suy cùng pháp lý diệu tư
Chứng ngộ là mức như như khó bàn

Khi này tâm cảnh rỗng rang
Chẳng ghi chẳng nhớ chẳng mang việc ngoài
Sáu căn thư thả thích thay
Đi đứng yên lặng tháng ngày thảnh thơi

Cho hay một tâm chẳng dời
Muôn pháp đều bặt sống đời tiêu dao
Bấy giờ ai hỏi thế nào
Cười vang một tiếng ra sao mặc tình

Ai ơi! Dẹp nỗi bất bình
Muốn dời sinh tử tự mình bước sang
Sẵn nhịp bước chớ muộn màng
Muôn thu sáng lạn hoàn toàn an vui


Nguồn: Thơ mây, Nhật Quang, NXB TP. Hồ Chí Minh, 2000