Em nhắm đôi mắt lại
Tai lắng nghe tiếng biển
Gió thổi lên đôi má
Tóc bồng ngược bay bay

Đôi chân trần trên cát
Bờ vai nhỏ run run
Em lặng yên bên biển
Anh lặng yên bên em...!!!