Gió âm thầm thổi nhẹ tóc bay bay
Nắng vô tình mang hồng đôi má thắm
Áng mây buồn vu vơ đôi mắt biếc
Khẽ mĩm cười, vội vàng lướt nhẹ qua,
Để ngu ngơ ngây dại một kẻ khờ,
Thơ thẩn tìm hồn lạc mất chốn trời nao...!!!

29/10/2017