Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2022 16:25

Nương tựa vào đâu
Pháp trần hình thành
Trên sắc thanh hương vị xúc
Nét chữ xoá đi trong bản nháp tưởng tượng
Xoá đi hay không cần xoá đi
Nương tựa
Tìm đâu chốn về?
Ưng vô sở trụ.


Nguồn: Trang web của Làng Mai