Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa
Mẹ của trần gian của mọi loài
Chúng con xin hướng về chiêm ngưỡng
Ngôi sao xanh biếc giữa lưng trời

Mẹ đã sinh ra bao chủng loại
Tạo bao mầu nhiệm ở trên đời
Thương yêu hết mực, không kỳ thị
Ôm lấy muôn loài chẳng sót ai

Thuần hậu, bao dung và vững chãi
Mẹ đang chuyên chở cả muôn loài
Hằng sa Bồ Tát từng xuất hiện
Từ lòng Đất Mẹ thật xanh tươi

Mẹ còn ôm ấp và chuyển hoá
Xoá đi thù hận của con người
Ngày đêm sáng tạo và nuôi dưỡng
Làm cho lòng Đất nở hoa Trời

Trái tim mở rộng về muôn cõi
Ba ngàn thế giới cũng chung vui
Thấy được duyên sinh là tự tính
Giữ gìn bảo hộ không rớt rơi

Không có, không không, không còn mất
Không đồng, không dị, không khứ lai
Tình thương của Mẹ không biên giới
Đức độ mười phân vẹn cả mười

Bốn Tâm Vô Lượng là tình Mẹ
Đầy như bốn biển chẳng hề vơi
Mỗi độ Xuân về mang áo mới
Hoa hồng liễu lục thật xinh tươi

Hạ đến ngàn cây phô sắc thắm
Hạt lành, trái ngọt khắp nơi nơi
Rừng Thu rực rỡ bày muôn sắc
Đông sang hoa tuyết ngập lưng trời

Chiều xướng Hải Triều như sấm động
Sáng hoạ Bình Minh cảnh tuyệt vời
Thị hiện nhiệm mầu trong vũ trụ
Bông hoa đẹp nhất Hệ Mặt Trời

Trí tuệ chiếu mười phương pháp giới
Tâm tư mở rộng về muôn nơi
Mẹ là Tịnh Độ trong Hiện Tại
Trong cả Tương Lai của mọi loài

Chúng con quay về nương tựa Mẹ
Không còn tìm kiếm, không ngược xuôi
Thấy được trong Con luôn có Mẹ
Thấy Con trong Mẹ cả muôn đời

Xin nguyện noi gương lành của Mẹ
Sống từng giây phút thật an vui
Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]