Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quang Vũ (177 bài)
- Nguyễn Duy (254 bài)
- Đồng Đức Bốn (66 bài)
- Y Phương (49 bài)
- Nguyễn Đức Mậu (200 bài)
Tạo ngày 04/06/2022 18:18 bởi hongha83
Thích Hạnh Niệm (1948-) thế danh Võ Đi, sinh tại Thanh Tam (thôn 2) xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ông xuất gia năm 1964, bổn sư là HT Thích Như Huệ, viện chủ chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc.

Tác phẩm:
- Thơ Pháp Hoa (2005)
- Thơ trên khung cửa (2015)
- Chiều đông (2019)