Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2016 20:38

Và đây cao vút bóng trời xa
Mỗi tiếng kinh cầu... mỗi nở hoa
Vi diệu nhiệm màu tan hệ luỵ
Mẹ ơi! Bóng mẹ sáng Ngân hà


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005