Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 20:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/12/2016 20:44

Thành kính tưởng niệm 50 Bồ-tát Quảng Đức "vị pháp thiêu thân" (1963-2013)

BỒ-đề rực ánh hào quang
TÁT ma-ha toả sen vàng ngát hương
QUẢNG thông tam giới mười phương
ĐỨC từ vô lượng sáng gương nhiệm màu
VỊ nhân sinh... hiện báu châu
PHÁP ấn vi diệu nối cầu nhân gian
THIÊU phiền não, đốt tham tàn
THÂN tan huyễn mộng, hoá ngàn lửa thiêng
QUẢ nhân, nhân quả hiện tiền
TIM thiền nung nấu pháp duyên phụng thời
BẤT sinh tự tại tuyệt vời
DIỆT phi diệt, mãi rạng ngời thậm thâm
THIÊN niên vạn kỷ trăng rằm
THU Đông Xuân Hạ hương trầm thơm bay...
SỬ xanh truyền dấu Như Lai
VÀNG son một thuở đạo khai muôn đời!


Mùa Phật đản PL. 2557 - Quý Tỵ, 2013

Nguồn: Báo Giác ngộ số 693 (18-5-2013), tháng 04 - PL 2557 - Quý Tỵ