Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2016 20:45

Trang nghiêm trầm mặc cảnh u nhàn
Chánh báu vườn xưa lập đạo tràng
Hoa cỏ am tranh vui nhật nguyệt
Đến đi tự tại... rực thiền quang


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005