Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Ơn cha mẹ (1) ơn thầy (1) ơn chúng sinh (1) ơn Tổ quốc (1)

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2016 07:46

1.
Dòng sông còn có cội nguồn
Đất nước lửa gió vấn vương muôn đời
Ta được sinh thân làm người
Há đâu chẳng nhớ cao ngôi tạo thành
Ân cha ngất ngưỡng trời xanh
Ân mẹ thăm thẳm biển lành bao la
Trăm năm trong cõi Ta bà
Tình cha nghĩa mẹ mặn mà xưa sau.

2.
Tam bảo Sư trưởng nhiệm mầu
Thức tâm thức tánh dồi trau thảo hiền
Đường trần trăm lối đảo điên
Nẻo đạo Bát Chánh diệu huyền mở khai
Thầy cô dẫn dắt miệt mài
Rèn luyện ý chí đêm ngày thăng hoa
Đến đi trời đất sơn hà
Nhân nghĩa lễ tín kết toà phúc duyên.

3.
Làm người phải nhớ Tổ tiên
Nhớ quê hương mẹ… mối giềng non sông
Long Quân… Âu Cơ… Lạc Hồng
Đời đời huyết thống Tiên Rồng ngàn năm
Tình sâu nghĩa nặng thậm thâm
Giữ gìn bờ cõi Việt Nam một màu
Quốc vương Thuỷ thổ… anh hào
Sử vàng ghi tạc máu đào điểm tô.

4.
Hợp quần xây dựng cơ đồ
Chúng sanh vạn loại mộng hồ thuỷ chung
Bá gia, bá tánh… cúc tùng
Đồng cam cộng khổ một lòng sẻ chia
Buồn vui lai khứ sơn khê
Ngọt bùi phận chịu đi về bên nhau
Dòng đời mưa móc dạt dào
Thân tình gắn kết đồng bào quê hương


Nguồn: Tạp chí Phật học Từ Quang (tập 17), NXB Phương đông, 2016