Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 11/11/2016 16:38 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/11/2016 16:39 bởi hongha83

Tình ca hai mươi lăm năm (1949-1973)