Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 15:44

Chối bỏ đời cao sang
Đi tìm ánh đạo vàng
Sáu năm ngồi tuyết lãnh
Mây trắng rụng sông Hằng

Một chiều nghe văng vẳng
Cung tơ ngọc - ai đàn?
Âm thanh khi dùn, thẳng
Khi trầm ấm huy hoàng

Trái tim hùng chợt tỉnh
Đến ngồi gốc bồ đề
Quán soi ma chướng bịnh
Tàn sát giặc đam mê

Uống bát sữa pháp mầu
Thất thất nhựt gồm thâu
Trời đất chung một mối
Căn tánh biển rộng sâu

Một đêm trăng vi diệu
Không gian tỏ sáng ngời
Tâm giác tâm thanh tịnh
Pháp ngộ pháp thảnh thơi

Lục thông lần chứng đắc
Sen nở hào quang tươi
Trí tuệ hương bát ngát
Giải thoát nẻo luân hồi

Khắp cõi chư thiên hội
Rải hoa thơm cúng dường
Thỉnh cầu thương tam giới
Truyền pháp độ mười phương

Vì chúng sinh tìm đạo
Thắng phục bao gian nan
Đấng đại từ nào nỡ
Một mình nhập niết bàn

Ngài đứng dậy lên đàng
Bình bát choàng vai mang
Ôi! Hân hoan trần thế
Mừng đón ÁNH ĐẠO VÀNG


Bài này viết về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Nguồn: Tặng phẩm dâng đời (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002