Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2021 08:08

Nước nhà gặp thuở can qua
Chiến chinh máu lửa chan hoà lệ dân
Vì tình chung, gác tình thân
- Em ơi! Hãy nhớ duyên trần trăm năm


Nguồn: Suối về Hoa Nghiêm (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ, 1999