Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:57

Kính tặng Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội nhiệm kỳ VII (2012-2017)

I
Ngày xưa Giao Chỉ - Giao Châu
Phật từ đất Ấn, chùa Dâu hiển bày
Hào quang ngũ sắc Như Lai
Long lanh hiện thế Tăng tài độ sanh
Rồi từ đó, hoá Rồng xanh
Thăng Long cất cánh xây thành Nam phương
Tổ tiên Việt Nam Hùng Vương
Dựng cờ độc lập, toả hương thanh bình
Thăng Long - Hà Nội uy linh
Hưng thịnh thanh khí, hữu tình non sông
Bắc - Nam rạng rỡ Tiên Rồng
Đất trời bát ngát Lạc Hồng thiên thu
Hà Nội chốn Tổ điều nhu
Nền tảng vững chắc, võng thù hồng ân
Đời đời Tiên đế Vạn Xuân
Lấy dân làm gốc, tụ thần tự do

II
Ngày nay tô điểm cơ đồ
Tổ quốc quê mẹ mộng hồ xưa sau
Hà Nội, Hà Tây... mật đào
Cổ Loa thành... hiện ngàn sao Ba Vì
Chùa Một Cột toả lưu ly
Hào quang huyền diệu từ bi hương lành
Sen vàng thơm ngát cao thanh
Đất thiêng xưa... dũng xuất thành phạm âm
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm
Rồng tươi sắc thắm... trăng rằm long lanh
Pháp màu tăng trưởng thiện sanh
Phật màu vô lượng hoá hành mười phương
Phật tâm, Phật tánh... chơn thường
Nhất tâm phụng sự, xiển dương ta-bà
Phật giáo Hà Nội thăng hoa
Vô lượng công đức an hoà nhân gian
Nguyện cầu sen nở đạo tràng
Nguyện cầu Phật độ tịnh anh lòng người
Nam-mô Pháp bảo xinh tươi
Ma-ha Bát-nhã tuyệt vời thắng duyên
Mừng thay - Ánh đạo thiêng liêng!


Thành phố Hà Nội, 6-8-2012

Nguồn: Báo Giác ngộ số 654 (11-8-2012), 24 tháng 6 - PL 2556 - Nhâm Thìn