Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2016 20:26

Cổ kính muôn đời với nước non
Tây An Phật tự tấm lòng son
Pháp Môn xưa "- nhứt ngôn hà thị..."
Lai khứ Tỳ Lô... đẹp lối mòn


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005