Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 20:10

Rắn bò qua khe cửa
Hạt da rụng trước chùa
Nhìn hư không im lặng
Rắn về hang xó xưa

Xó xưa... ngựa ngủ trưa
Bỗng nghe lòng bàng hoàng
- Bóng ta đâu rồi nhỉ?
Vụt phi giữa thời gian

Vó câu vang inh ỏi
Cát bụi mịt mờ bay
Bóng ta đâu rồi nhỉ?
- Bóng ẩn náu thân này
Ngựa chạy nào có hay!


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002