Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 20:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/12/2016 20:31

Tưởng nhớ GS. NGND Hoàng Như Mai

KÍNH nghe từ thuở thiếu thời
TƯỞNG tri nguyện lớn một đời điểm tô
NIỆM thanh xuân mộng hải hồ
GIÁO dục nhân cách cơ đồ non sông
SƯ truyền khí phách Lạc Hồng
NHÀ nhà luyện chí con Rồng cháu Tiên
GIÁO dưỡng di huấn thiêng liêng
NHÂN nghĩa lễ tín đức hiền xưa sau
DÂN thương dân quý mật đào
HOÀNG tộc gắn kết tâm giao hữu tình
NHƯ như châu ngọc huyền linh
MAI vàng nở rộ thư sinh ba miền
MỘT lòng mở trí khai duyên
CHÍN mười phương tụ sĩ hiền đơm bông
MỘT nguồn lan toả Tây - Đông
CHÍN muồi quả ngọt thơm luồng Việt Nam
HAI ba, bốn... kết ngàn trăm
KHÔNG không sắc sắc ưu đàm trần gian
MỘT tâm đức chuyển nhân hoàn
BA chiều thế thái cung đàn tử sanh
NGÀN ngàn thi pháp tinh anh
THU đông lặng bóng hoá thành hạo nhiên
VĨNH hà lai xứ vô biên
BIỆT cành mai trắng hương thiền tâm linh


TP.HCM, 1-01-2013

Nguồn: Báo Giác ngộ số 713 (5-10-2013), tháng 09 - PL 2557 - Quý Tỵ