Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2016 20:40

Tịnh nghiệp Đạo tràng mưa rơi rơi
Đoàn người lặng lẽ... muộn phiền vơi
Chung Nam dốc đứng dâng nguồn đạo
Hướng thượng bền tâm thoát khổ đời!


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005