Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 21:17

Chẳng ái nhiễm, chẳng bắt cầu
Ta bà sanh diệt, lao đao luỵ tình
Niệm vọng tưởng, khổ vô minh
Khó về Tịnh độ... khó sanh Tây thành
Dục tình hư vọng tử sanh
Điên đảo tâm thức loanh quanh biển trần
Luyến, hỷ, dục, tham phù vân
Lo âu, hệ luỵ khổ thân quay cuồng
Sầu ưu, sợ hãi, buồn thương
Người ly xả được thoát đường trầm luân
“Ai sống trong đời này
Ái dục được hàng phục
Sầu rơi khỏi người ấy
Như giọt nước lá sen” (PC. 336)
“Ai tới đích không sợ
Ly ái, không nhiễm ô
Nhổ mũi tên sanh tử
Thân này thân cuối cùng” (PC. 351)


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013