Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 19:58

Rực vàng tươi nụ hồng xuân
Thắm quê hương mẹ vui mừng nước non
Ngàn xưa, ngàn sau lối mòn
Đầu thôn, trước ngõ vẫn còn huỳnh mai


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002