Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2017 14:59

Khi thấy sắc chẳng nhiễm màu
Thinh, hương, vị, xúc... dạt dào ngọt ngon
Tướng chung, tướng riêng mê hồn
Chế ngự căn tánh, dại khôn định thần!
Khéo hộ trì được an thân
Không trì, không hộ... vạn phần buồn vui
Khổ lạc đi tới đi lui
Khéo hộ trì khỏi ngậm ngùi đời tu


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013