Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2021 08:06

Ngờ đâu có một người theo
Thầm thương trộm nhớ dáng bèo hồng nhan
Rồi xui nên chuyện đá vàng
Hoa tiền định nở tào khang mặn mà


Nguồn: Suối về Hoa Nghiêm (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ, 1999