Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 21:46

Tha phương khách một chiều
Giữa hoàng hôn tịch liêu
Tự lòng… soi quán chiếu
Thương đất trời quạnh hiu.

Dừng bước - kiếp phong trần
Đan kín - đời tha phương
Hà Tiên xưa lối cũ
Tìm về làm bạn thân.

Thanh Tịnh am kết tình
Ngày đêm vui tâm linh
Sáng làm thơ dạo biển
Chiều tụng phẩm chơn kinh.

Sóng đại dương thăm thẳm
Sóng đại dương thậm thâm.


Nguồn: Tặng phẩm dâng đời (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002