Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 22:11

Ý ẩn dòng mây biếc
Tâm ngời biển nước xanh
Hoàng hôn sinh tử diệt
Mặt trời lặn thanh thanh

Gót chân mềm mầu nhiệm
Dẫm bụi trần hằng sa
Qua muôn vòng luân chuyển
Hiển hoá cõi ta bà.

Nương thuyền trăng che nắng
Mượn hư không băng rừng
Đất lành im phăng lặng
Xa xa bóng ngựa dừng.

Cuối Chân Trời thăm thẳm
Hương nắng chiều tinh anh.


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002