Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2021 08:12

Việt Nam dòng máu hùng truyền
Muôn người như một thề nguyền đấu tranh
Chống xâm lăng, diệt thực dân
Dù cho phải chết nghìn thân cũng cười


Nguồn: Suối về Hoa Nghiêm (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ, 1999