15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2016 16:54

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Khắp cõi trời người rộn tiếng ca
Voi trắng sáu ngà nâng tánh giác
Chơn thân nương mẹ - hạt châu sa

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Vườn Lâm Tỳ Ni nắng chan hoà
La Vệ thành ngàn chư thiên hội
Đón niềm vui... hoàng hậu Ma Da

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Từ trời Đâu Suất hiện ta bà
Vô lượng kiếp... tu Bồ tát hạnh
Nay chốn trần gian - đất nở hoa

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Ba mươi hai tướng đẹp hằng sa
Tám mươi nét lạ ngời tâm ảnh
Đức Phật đây rồi - Thế Tôn ca!

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Giữa bốn phương thơm ngát hương xa
Bình minh rạng niềm tin lan toả
Giải thoát luân hồi - gương xuất gia

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Lìa ngai vàng điện ngọc phù hoa
Tài danh sắc, ôi! Đêm trường mộng
Ý chí bừng lên... diệt ác ma

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Ánh đạo vàng tuơi sắc thiền na
Bao thế hệ... Sa môn nối gót
Sáng tâm linh, rạng rỡ Tăng già

Mừng ngày ra đời - nhớ thâm ân
Hai ngàn sáu trăm hăm bảy năm
Mười phương trời đất còn rung cảm
Bảy đoá sen thiêng đẹp nguyệt rằm


TP. HCM, mùa Phật đản PL. 2547 - 2003

Nguồn: Bảy đoá sen thiêng (thơ), Trần Quê Hương, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011