Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2016 16:46

Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão HT. Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN tân viên tịch

1
Đời "Ôn" gương sáng ước mơ
Thọ học, dịch giảng kinh thơ nhiệm màu
Đưa người vượt khỏi bến sầu
Bước lên thuyền giác qua cầu tử sanh

2
Đời "Ôn" gương sáng tu hành
Siêng năng học Phật tuổi xanh vào đời
Trưởng thành tinh tấn tuyệt vời
Trường, Trung, Tăng, Tiểu... chuyển lời kinh văn
Sớm khuya chí nguyện thường hằng
Kinh bộ Việt tạng kết bằng tâm thiêng

3
Đời "Ôn" gương sáng đức hiền
Nụ cười hỷ xả phúc duyên an bình
Ánh mắt từ bi tâm linh
Hồng hào sắc diện đạo tình thân thương

4
Đời "Ôn" gương sáng lạc thường
Ngồi, nằm, đi, đứng như sương... nhẹ nhàng
Nói cười từ tốn nghiêm trang
Thức ngủ an tịnh đạo tràng Phật tâm

5
Đời "Ôn" như ánh trăng rằm
Ban rải ân đức thậm thâm cho đời
Phẩm hạnh nhàn tịnh thảnh thơi
Tâm tánh chiếu diệu sáng ngời thanh trong

6
Đời "Ôn" như ánh nhật hồng
Ngày ngày rạng rỡ non sông thanh bình
Tuệ giác nhuần rạng trang kinh
Long lanh như ngọc quang minh nhiệm huyền

7
Chín lăm năm giấc ngủ yên
"Ôn" nằm tĩnh lặng tịch nhiên giữa đời
Đôi chân mày bạc tinh khôi
Như đôi cánh hạc đỉnh trời tiêu dao

8
Niết-bàn cảnh Phật ngôi cao
"Ôn" về toạ ngự sen màu chơn như
Con quỳ trước án linh từ
Nhất tâm kính lễ... Đạo sư chứng lòng


Thiền viện Vạn Hạnh, 3-9-2012

Nguồn: Báo Giác ngộ số 658 (8-9-2012), tháng 07 - PL 2556 - Nhâm Thìn