Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 14:56

A Nan tôn giả thỉnh cầu:
Biết nữ nhân xấu làm sao thoát nàn?
Phật rằng chớ nhìn mơ màng
Nhìn lâu tham đắm xốn xang trong lòng
Thấy rồi làm sao tịnh không?
Thấy thì đừng nói lòng vòng giăng tơ!
Đừng điện thoại, đừng gởi thơ
Sắc thinh khỏi vướng, mộng mơ lặng chìm!
Thắng tâm chánh niệm tịnh nghiêm
Tự mình an trú khỏi hiềm trước sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]