Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2016 20:42

Đã quyết tu rồi - Sắc thị không
Uống ăn thức ngủ... chẳng cầu mong
Ngày đêm quán niệm... lòng an trụ
Tứ hạnh Di Đà... nhiếp luật tông!


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005