Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2016 20:30

Đại Từ Ân tự - Trân Huyền Trang
Vạn thuở lưu danh - hạnh Đường Tăng
Tam tạng tôn kinh tròn chí nguyện
Hoằng truyền nhân thế...
                                            Pháp âm vang!


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005