Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 21:54

Sương đông mờ trăng đông
Mùa giá băng lạnh lòng
Nhật ký đời xếp lại
Đắp mộ dưới dòng sông.


Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002