Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2017 20:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/12/2017 20:47

Như miếng thịt rơi bên đường
Quạ diều tranh cướp nhiễu nhương giựt giành
Con nào khôn bỏ chạy nhanh
Khỏi bị cấu xé mổ tranh khốn nàn
Dục vọng, như thịt ram vàng
Càng mê đắm, càng trái oan khổ sầu
Người trí khỏi vướng lao đao!
Xả ly, đoạn tận... lần vào tịnh yên


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013