Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2017 20:43

Trong thôn có hầm lửa thừa
Không khói, không ngọn... như mơ êm đềm
Có người đi qua trong đêm
Không muốn chết, thích xuống tìm lửa chăng?
Bạch Phật: cư sĩ đáp rằng
Chỉ kẻ ngu mới nhảy phăng kiếm tìm
Người trí quan sát lặng im
Biết hầm lửa hoạn, ẩn chìm đáy sâu
Lảng ra, tìm lối quay đầu
Lánh xa dục vọng khỏi sầu bi thương!


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013