Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 20:35

Như con chó đói ốm tanh
Đến bên lò thịt chạy quanh tìm mồi
Chủ lò quăng khúc xương hôi
Chó mừng gặm liếm rách môi, đau mồm
Tìm đâu ra miếng thịt thơm
Xương khô, bụng đói cũng hườn đói meo
Dục vọng, như khúc xương treo
Liếm hoài, liếm mãi eo xèo tháng năm
Vui thì ít, khổ thì thâm
Đoạn tận ly dục, khỏi thầm khổ đau!


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013