Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 20:27

Như người cầm đuốc du xuân
Ngược gió, lửa phất luỵ phần tai ương
Nhất định bỏ đuốc bên đường
Khỏi nóng, khỏi cháy, khỏi vương muộn phiền
Dục vọng đóm lửa triền miên
Thế Tôn giáo huấn phải kiêng phải dè
Vui ít mà khổ trăm bề
Tỉnh giác ly xả thoát mê tịnh nhàn


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013