Cao thấp gò liền núi,
Đông nam sóng biển reo.
Thẳng dòng giăng lưới cá,
Quanh lối vắng chân tiều.
Mai nở ven bìa xóm,
Sương sa phủ ván kiều.
Tranh Vương Duy giống hệt,
Ghi nét vẽ vời theo.


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)