Ngọc ngà uể oải hồi sinh
Mắt ngời chiến thắng trong tình của em,
Nước hoa loang loáng dịu êm
Rùng người hai kẻ đi tìm nắm tim.

Tròn tròn trên đôi má em
Quả cầu đó bởi tay mềm em nâng,
Trông như bánh xe nhỏ lăn
Cỗ xe của Mab làm bằng trái cây;

Vòng cung của điểm Tình yêu,
Mũi tên không dễ tìm tiêu diệt gì,
Trong vòng tròn vàng đã ghi
Nơi đền cung thủ xuân thì đang giương.

Tuy lời mắng mỏ chán chường,
Tim tôi có một, vậy thường tại sao,
Người tán tỉnh, bắt tim nhau?
Em treo ở đó ai hầu cạnh tôi?