Đôi khi thần nữ được tạo ra
(Ít nhất Hébert cũng ngợi ca),
Mở nửa tấm màn che gương mặt
Ánh chiếu phản hồi toả ra xa.

Chân dung em đủ chứng minh rồi
Bằng hơi thần thánh của em thôi;
César không giữ uy nghiêm lắm,
Cho Thần vệ nữ nụ cười tươi.

Ngọc trai lấp lánh chiếu lung linh
Đổ xuống em cổ áo trắng tinh
Giống như những ngọn đèn phát sáng.

Nếu như em bỏ vòng cổ mình
Em sẽ ở trong mái nhà tranh
Nữ hoàng lại đón bó hoa xinh!