Hồn tuyết giá của tôi xin để lại
Thả vào trong nước đoá cẩm chướng hồng.
Chao ôi! lấy lại nó có được không
Đẫm ướt bởi sóng trôi trên dòng suối?

Đây là dòng chảy đã đưa đẩy tới!
Cẩm chướng này màu đẹp sống động sao,
Đài phun nước vì đâu hoa rơi vào?
Tưới cho em bằng lệ tôi nhỏ xuống!