Rừng trơ trụi và nhuốm màu han rỉ
Trên cành con sót lại một lá thôi
Lá đáng thương chưa rụng nốt cho rồi
Ở quên lại cùng con chim bé tí

Trong hồn ta cũng chỉ còn nán đậu
Một tình yêu lên tiếng hát ca vang
Nhưng gió thu gầm thét, gió thu sang
Làm át điệu tình ca, người chẳng thấu

Chim bay đi, chiếc lá cũng lìa rơi
Tình chết hẳn bởi đông về trên đó
Khá đến đậu mồ ta, này chim nhỏ
Mà hát ca khi cây cối lại xanh tươi


Nguồn: Tri tân tạp chí, số 30, ngày 7-1-1942, tr. 14
tửu tận tình do tại