15.00
Nước: Pháp
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Charles Baudelaire (108 bài)
- Claudius Popelin (1 bài)
- Madame de Pressensé (1 bài)
- Leconte de Lisle (8 bài)
- Eugène Pottier (4 bài)
Tạo ngày 12/05/2008 06:31 bởi hongha83
Théodore de Banville (1823-1891) sinh tại Moulins và mất tại Paris. Là môn đệ của Théophile Gautier (chủ soái phái Thi Sơn). Là thế hệ thứ hai của phong trào Nghệ thuật vị nghệ thuật. Là nhà thơ rất chú trọng hình thức, ông đi đến quá khích khi coi thi ca là một chuyện chắp vần vì " vần là tất cả câu thơ"

Tác phẩm:
- Cột tượng đàn bà (Les Cariatides, 1842)
- Vú đá (Les Stalactites, 1846)