次韻正使覃校書文禮

五色紅雲雍帝京,
飄飄使節奮鵬程。
多端岸柳和煙綠,
無限江花映月明。
萬里山河寬眼界,
一天風月寄詩情。
陽關古調今誰繼,
極目飄飄馬腳輕。

 

Thứ vận chánh sứ Đàm hiệu thư Văn Lễ

Ngũ sắc hồng vân ủng đế kinh,
Phiêu phiêu sứ tiết phấn bằng trình.
Đa đoan ngạn liễu hoà yên lục,
Vô hạn giang hoa ánh nguyệt minh.
Vạn lý sơn hà khoan nhãn giới,
Nhất thiên phong nguyệt ký thi tình.
Dương Quan cổ điệu kim thuỳ kế,
Cực mục phiêu phiêu mã cước khinh.

 

Dịch nghĩa

Năm sắc mây hồng che phủ kinh vua
Cờ sứ phấp phới như cánh chim bằng bay cao
Bờ liễu trập trùng hoà trong khói biếc
Hoa sông bát ngát ánh lên trăng trong
Núi sông muôn dặm, tầm mắt mở rộng
Một trời trăng gió, gửi gắm hứng thơ
Khúc Dương Quan xưa nay ai hát tiếp
Thả hết tầm mắt phơi phới vó ngựa nhẹ phi


Đàm Văn Lễ (1452-1505) tự Hoằng Kính, hiệu Chân Trai, người làng Lãm Sơn, huyện Quế Dương (Quế Võ, Bắc Ninh). Mười tám tuổi, đỗ tiến sĩ khoa Kỷ Sửu, Quang Thuận 10 (1469), cùng khoa với Thân Nhân Trung. Ông làm quan đến Lễ bộ Thượng thư, khi được cử đi sứ phương Bắc đương giữ chức Đông các hiệu thư.

Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, 1499-1999), Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Che phủ kinh vua ngũ sắc hồng
Cờ bay phấp phới khắp tầng không
Trập trùng bờ liễu ngàn mây biếc
Bát ngát hoa sông ánh nguyệt trong
Muôn dặm non sông tầm mắt rộng
Một trời trăng gió hứng thơ nồng
Dương Quan tiễn bạn nay ai hát
Tầm mắt xa đưa vó ngựa rung

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây phủ kinh vua năm sắc hồng,
Cờ bay như cánh bằng tầng không.
Trập trùng bờ liễu hoà sương biếc
Bát ngát hoa sông ánh nguyệt lồng.
Sông núi dặm ngàn, tầm mắt rộng,
Một trời trăng gió, hứng thơ ngông.
Dương Quan đưa tiễn nay ai tiếp,
Phơi phới tầm nhìn vó ngựa rong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời