奉和御製駐膠水江

村墟雞犬即紛囂,
旁岸狂風百泰嬈。
野寺曉聞松外磬,
海舟聞弄浦邊簫。
雨餘禾稻千畦茂,
雲澤乾坤萬里遙。
物阜民康春色好,
畫船高依綠陰橋。

 

Phụng hoạ ngự chế “Trú Giao Thuỷ giang”

Thôn khư kê khuyển tức phân hiêu,
Bàng ngạn cuồng phong bách thái nhiêu.
Dã tự hiểu văn tùng ngoại khánh,
Hải chu văn lộng phố biên tiêu.
Vũ dư hoà đạo thiên huề mậu,
Vân trạch càn khôn vạn lý diêu.
Vật phụ dân khang xuân sắc hảo,
Hoạ thuyền cao ỷ lục âm kiều.

 

Dịch nghĩa

Nơi xóm thôn gà chó bặt tiếng ồn ào, ầm ĩ
Ngọn cuồng phong thổi bên bờ, trăm vẻ hân hoan
Chùa quê buổi sớm vang tiếng khánh ngoài hàng thông
Thuyền biển, buổi chiều tiếng tiêu đùa bên bến nước
Lúa màu thừa mưa, ngàn khoảnh tươi tốt
Đất trời quang mây, vạn dặm xa xăm
Dân yên vật thịnh, sắc xuân tươi đẹp
Thuyền rồng cao tựa bên bóng mát cây cầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thôn trang gà chó lặng im rồi
Gió thổi bên bờ trăm vẻ vui
Buổi sớm khánh reo, chùa vẳng tiếng
Ban chiều tiêu thổi, nước rung hơi
Mưa thừa, tươi tốt tràn ngô lúa
Mây tạnh, phong quang khắp đất trời
Vật thịnh, dân yên, xuân sắc đẹp
Thuyền hoa tựa bóng cầu, nhẹ bơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Gà chó xóm thôn bặt tiếng ồn
Bên bờ gió thổi vẻ hân hoan
Chùa quê buổi sớm chuông ngân tiếng
Thuyền biển ban chiều sóng dập dờn
Ruộng lúa thừa mưa ngàn khoảnh tốt
Đất trời mây tạnh dặm xa tuôn
Dân yên vật thịnh màu xuân đẹp
Thuyền Ngự bên cầu bách lái buông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xóm thôn gà chó bặt tiếng rồi,
Gió loạn bên bờ, trăm vẻ vui.
Chùa quê buổi sớm vang tiếng khánh,
Thuyền biển về chiều vẳng sáo đùa..
Lúa màu thừa mưa, ngàn khoảnh tốt,
Đất trời quang mây, vạn dặm mờ..
Dân yên vật thịnh, xuân tươi đẹp,
Thuyền rồng tựa mát bên bóng cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời