奉和御製思家將士詩

公義私情鮮得俱,
可憐愁影鏡中孤。
誰知壯志馳驅日,
翻作柔腸契闊秋。
蝶夢三庚隨處有,
雁書一字到家無。
離鶯別鶴休賡曲,
自古男兒志九州。

 

Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” thi

Công nghĩa tư tình tiễn đắc câu,
Khả liên sầu ảnh kính trung cô.
Thuỳ tri tráng chí trì khu nhật,
Phiên tác nhu trường khế khoát khu.
Điệp mộng tam canh tuỳ xứ hữu,
Nhạn thư nhất tự đáo gia vô.
Ly oanh biệt hạc hưu canh khúc,
Tự cổ nam nhi chí cửu châu.

 

Dịch nghĩa

Thông thường việc công và tình riêng ít khi cùng trọn vẹn,
Đáng thương cho ai buồn soi bong lẻ của mình trong gương.
Ai biết được người có chí lớn đang rong ruổi,
Thì lại hoá ra người đang héo ruột vì ly biệt?
Mộng buồn ba canh, đêm đêm thường gặp,
Mà tin nhạn từ quê, một chữ cũng không.
Oanh, hạc đã lìa đôi, thì thôi không hót nữa,
Xưa nay chí nam nhi vốn giữ cả ở đất nước.


Nguồn: Bùi Văn Nguyên (chủ biên), Doãn Như Tiếp, Cao Yên Hưng, Tổng tập Văn học Việt Nam - tập 5, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Chung, riêng trọn vẹn có ai chăng?
Thương kẻ sầu riêng trước kính soi.
Chí lớn ruổi rong ngang dọc bấy,
Lòng riêng não ruột biệt ly dài.
Tin nhạn một chữ nhà không thấy,
Mộng bướm ba canh giấc chẳng say.
Oanh hạc lìa đôi im tiếng hót,
Tài trai vì nước chí cao bay.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc công tình riêng khó đi cùng,
Đáng thương soi bong lẻ trong gương.
Biết ai chí lớn đang rong ruổi,
Thì người đang buồn biệt ly vương?
Mộng buồn ba canh, đêm thường gặp,
Tin nhạn từ quê, cũng vắng thường.
Oanh, hạc lìa đôi, không hót nữa,
Nam nhi vì nước chí cả thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời