奉和御製君明臣良

神功聖德妙難名,
丕緒光承集大成。
郁郁周文敦禮樂,
桓桓殷武詰戎兵。
發揮麗藻霞雲爛,
增賁微臣父子榮。
仰誦不勝銘感意,
誓殫中赤贊隆平。

 

Phụng hoạ ngự chế “Quân minh thần lương”

Thần công thánh đức diệu nan danh,
Phi tự quang thừa tập đại thành.
Úc úc Chu văn đôn lễ nhạc,
Hoàn hoàn Ân vũ cật nhung binh.
Phát huy lệ tảo hà vân lạn,
Tăng bí vi thần phụ tử vinh.
Ngưỡng tụng bất thăng minh cảm ý,
Thệ đàn trung xích tán long bình.

 

Dịch nghĩa

Công đức to lớn như thần thánh của nhà vua khó mà kể được,
Nhà vua nối nghiệp vẻ vang cha ông, và mở mang ngày càng vĩ đại.
Nghi thức lễ nhạc rực rỡ, so với đời Chu,
Lực lượng quân sự hùng hậu, sánh với đời Ân.
Văn chương phát huy như rong tảo xanh tươi, rực rỡ tựa ráng mây,
Làm sáng thêm kẻ bầy tôi nhỏ mọn, khiến cha con thêm vinh hiển.
Ngẩng đọc bài thơ của nhà vua khôn xiết cảm xúc,
Thề mang hết tấc lòng son giúp cho nền thái bình thịnh trị.


Bài này được vua phê là: “Lời nói thuận”.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hùng Nam Yến

Công đức thánh thần khó tả thay,
Kế thừa nghiệp lớn rạng xưa nay.
Văn so Chu nọ, lễ nghi thịnh,
Võ sánh Ân kia, binh giáp đầy.
Chữ nghĩa phát huy mây ráng tỏ,
Cha con phụng sự đội ơn dày.
Kính xem thơ thánh lòng rung động,
Nguyện dốc trung kiên dựng nghiệp dài.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Thần công thánh đức khó nêu danh,
Tiếp nối cơ đồ tập đại thành.
Rực rỡ Chu văn nêu lễ nhạc,
Oai hùng Ân võ trọng nhung binh.
Càng tăng vẻ đẹp như mây giáng,
Thêm tỏ bầy tôi thảy hiển vinh.
Ngửa đọc thơ vua vui xiết kể,
Nguyện đem tấc dạ giúp thanh bình.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công đức vua to khó kể ra,
Vẻ vang nối nghiệp lớn ông cha.
So Chu nghi thức càng rực rỡ,
Quân binh hùng hậu, vượt Ân xa.
Văn chương  rực rỡ như mây ráng,
Làm sáng bầy tôi nhỏ mọn ra.
Đọc thơ vua ta bao cảm xúc,
Nguyện tấc lòng son giúp nước nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời